Nový kalendár turnajov k 1.4.2013

01.04.2013 16:30

Prikladám aktualizovaný plán turnajov apríl až jún a rozpis Treibach.

Milan

Serm_v10.pdf (118,9 kB)

Treibach6-7IV2013.pdf (46,5 kB)